San Benedetto in Piscinula, Gdzie spotykają się przeszłość i przyszłość...

0


W sercu Trastevere, najbardziej rzymskiej dzielnicy Wiecznego Miasta, znajduje się
kościół św. Benedykta in Piscinula. Z ponad tysiącletnią historią jest on wielkim skarbem
średniowiecznej sztuki Rzymu.

Data powstania kościoła San Benedetto in Piscinula gubi się w mroku dziejów.
Starożytne dokumenty zaledwie wspominają o nim, a żaden kodeks średniowieczny nie
podaje jego historii. Kościół stoi w miejscu gdzie kiedyś stał Domus Aniciorum. Była to
wspaniała willa patrycjuszowskiej rodziny Anicia, z której Benedykt się wywodził. W tej
właśnie willi mieszkał czcigodny opat w czasie swoich studiów w Rzymie - około roku
495. Jego cela - mały pokój, wybrany przez Świętego na mieszkanie, została zachowana
nienaruszona do dnia dzisiejszego. W ciszy tych ścian Bóg udzielił mu łask, które z
czasem zaowocowały narodzinami wielkiego, kulturalnego i religijnego, dzieła: Zakonu
Benedyktyńskiego. Zakon ten pozostawił niezatarty ślad na dziejach Europy i całego
Zachodu..

Przy wejściu do celi można zauważyć fresk Matki Bożej Miłosierdzia, przed którym
Benedykt modlił się prosząc o łaskę pozostania wiernym swej obietnicy. Tradycja głosi,
że ten obraz, do którego Święty miał wielkie nabożeństwo, jest pierwszym wizerunkiem
Matki Bożej.

Chociaż kaplica, w której znajduje się cela św. Benedykta pochodzi z XIII wieku,
to sam kościół został wybudowany w X wieku. Mały i niepozorny – jest on jakby
miniaturą bazyliki. Jak kiedyś powiedział jakiś pielgrzym - kościół tutaj stał sie mały jak
Dzieciątko Jezus, aby być bardziej dostępnym dla zwykłego człowieka.

Na początku kościół był poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Dopiero później
otrzymał imię świętego Benedykta, nadane przez naśladowców i przyjaciół Świętego.
Przydomek “in Piscinula” według niektórych historyków odnosi się do sąsiadujących z
kościołem kąpielisk i łaźni termalnych.

Jednym z wielkich dzieł sztuki jest posadzka marmurowa. Jest to piękna mozaika w
stylu cosmatesca (cosmei po grecku oznacza “zdobić”). Jest to styl charakterystyczny dla
Średniowiecza, upowszechniony w Rzymie przez Benedyktynów.

Jest to jedyna oryginalna posadzka w tym stylu na świecie. Podczas gdy inne
poddane zostały zmianom, ta pozostała nietknięta przez prawie 1000 lat.

Kościół św. Benedykta zwieńcza malowniczą, najmniejszą na świecie dzwonnicą w stylu
romańskim. Skarbem tej dzwonnicy jest najstarszy w Rzymie dzwon, odlany w 1069 roku.

W tym historycznym, przesiąknietym atmosferą nadprzyrodzoności, miejscu -
przeszłość i przyszłość spotykają się w szczególny sposób. Dzisiaj, w dawnym domu
świętego Benedykta, mieszkają, modlą się i pracują młodzi Heroldowie Ewangelii: księża
i bracia. Kościół ten został powierzony opiece Heroldów przez Diecezję Rzymską w
2003 roku. Heroldowie przyjmują tu pielgrzymów z całego świata - tych, którzy udają się

do tej zacnej świątyni, aby nie tylko modlić się ale i kontemplować jej nadprzyrodzone
bogactwo i wspaniałości artystyczne.

Pielgrzymie, jeżeli drogi zawiodą cię do Rzymu, odwiedź proszę kościół San
Benedetto in Piscinula – dom Heroldów Ewangelii. Stanie się on także twoim domem.

Comments (0)