San Benedicto sa Piscinula: Kung saan nagtatagpo ang nakaraan at ang kinabukasan

0


Sa pusod ng Trastevere, ang pinaka-Romanong bahagi ng Walang-Hanggang Lunsod - Roma, ay matatagpuan ang simbahan ni San Benedicto sa Piscinula. Sa mahigit na isanlibong taon nitong kasaysayan, ito ay isang natatanging yaman ng sining sa Roma.

Ang simulain ng Simbahan ni San Benedicto sa Piscinula ay hindi na malinaw sa alaala ng kasaysayan. Nabanggit ito ng ilang mga matandang dukumento, ngunit walang ni isa ang nakapagsalaysay kung kailan at paano ito sinimulan. Ito ay matatagpuan sa lugar kung saan dating nakatayo ang Domus Aniciorum, ang kahangahangang bahay-tirahan ng angkang Anicia, ang pamilyang kinabibilangan ni San Benedicto. Dito sa bahay na ito, nuong taong 495, tumira si San Benedicto nang siya ay dumating sa Roma upang mag-aral.

Ang kanyang silid, isang munting tuluyan na pinili mismo ng santo, ay buo pa hanggang sa kasalukuyan. Sa pagitan ng mga dingding nito, natanggap niya mula sa Diyos ang mga unang biyaya na sa kalaunan ay magbubunga sa kanyang itinatag na gawaing pang-relihiyon at pang-kultura na magsisilbing tatak magpakailanman ng darating na Europa at ng mundong Kanluran: ang Orden ng mga Benedictino.

Sa bungad ng kanyang silid makikita ang isang fresco ng Ating Ina ng Awa kung saan sa harap nito ay nakaluhod si San Benedicto na humihingi ng biyaya upang maging matapat sa kanyang pangako. Ayon sa sali’t saling sabi, ito raw ang kaunaunahang pagkakataon na naipinta and Ina ng Diyos, ang layon ng debosyon ni San Benedicto.

Itinayo nuong ika-sampung siglo – bagaman ang kapilya, kung saan makikita ang silid ni San Benedicto, ay mula pa sa ika-walong siglo – ang simbahan ay napakaliit at hindi madaling matagpuan. Katulad nito ay isang maliit na basilica. Ayon sa isang manlalakbay (peregrino), ito ay tulad ng sanggol na si Jesus, naging maliit upang lalong maabot ng tao.

Sa simula, ang simbahan ay nakatalaga sa Kabanalbanalang Birheng Maria. Nang lumaon, pinangalanan itong San Benedicto ng mga deboto ng santo. Ang taguring “sa Piscinula”, ayon sa mga mananaliksik, ay tumutukoy sa kalapitan dito ng mga paliguan nuong lumang panahon.

Isa sa mga mahahalagang obra ng sining na matatagpuan dito ay ang sahig na yari sa mga mosaykong marmol ayon sa istilong “cosmatesque” (cosmei sa wikang Griego ay ‘magpalamuti’) na pangkaraniwan nuong Gitnang Panahon. Sa ngayon, ito ang nagiisang orihinal na halimbawa sa buong mundo ng pampalamuting sahig na gawa sa istilong cosmatesque. Kung ang iba ay nagdaan na sa mga pagbabago, ang sahig na ito ay nanatiling hindi pa nagagalaw mula nang ito ay gawin halos isang libong taon na ang nakararaan.

+ + +

Isang natatanging kampanaryong Romanesko, ang pinaka-maliit sa buong mundo, ay makikita sa tuktok ng simbahan. Munti man, taglay nito ang isang kayamanan: ang pinakamantandang kampana sa buong Roma na gawa pa nuong 1069!

+ + +

Sa lugar na ito na puspos ng kabanalan at kasaysayan, nagtatagpo ang nakalipas at ang kinabukasan, sapagkat sa kasalukuyan, sa lumang tahanang ito ni San Benedicto, nananahan at gumagawa ang mga batang Sugo ng Mabuting Balita (Heralds of the Gospel). Nuong taong 2003, ang simbahang ito ay ipinagkatiwala sa kanila ng Diyosesis ng Roma. Sila ay bukas sa lahat ng mga manlalakabay mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo na dumadalaw dito upang malasin at namnamin ang mga kayamanang espiritwal at pang-sining na handog ng templong ito. Kung kayo’y magagawi sa Roma, dalawin ninyo ang San Benedicto sa Piscinula, ang tahanan ng mga Heralds of the Gospel sa Roma, at ninyo rin.

Comments (0)